Ceník protetických kovů

Manuál:  Číselníky >

Ceník protetických kovů

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Ceník protetických kovů.

 

Ceník umožňuje pro jednotlivé práce udržovat tři různé ceníky A,B,C a ceník kalkulovaný. Kalkulovaná cena je k dispozici pouze ve verzi Business. Měrnou jednotkou je cena za gram (Kč/g).

Cenu je možné zapisovat přímo do okénka tabulky, nebo při zadání nového kovu. Program umožňuje udržovat tři různé ceny pro jeden kov. V kartě lékařů je možné každému lékaři nastavit jiný ceník, podle kterého mu budou kovy účtovány.

 

 

clip0013

 

Tlačítka pro přidání, editaci a vymazání záznamu.

 

CI_CPV_02

 

Tlačítka pro automatické přecenění a import cen.

 

CI_CPV_04

 

Tlačítka pro vyhledávání, filtraci a tisk.

 

CI_CPV_03

 

Níže uvedené obrázky ukazují způsob vyplnění formuláře při zadání nového protetického výrobku.

Postupně se vyplní kód, název a ceny A, B, C.

Propojení se skladem je pouze ve verzi Business.

 

 

clip0014