Export faktury

Manuál:  Fakturace >

Export faktury

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Tlačítko export faktury umožní převádět výsledné soubory faktur na soubory o různých formátech. Pro vlastní ukládání a archivaci faktur v programu Stomedic  je použito ukládání do formátu *.pdf.

 

 

FA_16