Fakturace

Manuál:  »Hlavní oddíl«

Fakturace

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Formulář pro vystavování faktur.

 

Níže uvedená obrazovka je vstupním rozhraním pro zadávání a tisk faktur.

 

Karta v horní části obsahuje v poli "Faktury" tři ovládací tlačítka s jejichž pomocí lze libovolně vkládat, upravovat a mazat jednotlivé záznamy.

 

V poli "Tiskové výstupy" je tlačítko pro tisk faktury spřílohou dále tisk faktury bez přílohy a export faktury do vybraného formátu. Součástí je *.pdf archiv.                Tisk bez přílohy znamená, že dojde k vytištění samostatné faktury bez rozepsaných protetických prací. Při tisku faktury s přílohou se faktura vytiskne včetně přílohy, která obsahuje seznam fakturovaných prací. Formát zobrazení se dá nastavit v nastavení tisku.

 

V poli "Vyhledávání" lze otevřít dialogová okna pro vyhledávání a filtraci.

 

V poli "Statistika" je tlačítko výstupy, které otevře dialogové okno pro volbu statistických náhledů.

 

 

clip0026