Faktury

Manuál:  Fakturace >

Faktury

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Níže uvedený panel zobrazuje tlačítka pro vkládání editaci a mazání záznamů.

 

Po stisknutí tlačítka "vytvořit fakturu" se otevře nová karta pro vložení nového záznamu. Tlačítko "upravit fakturu" slouží k editaci již vytvořeného záznamu. Editaci spustíte i dvojím poklikáním na záznam provedené práce. Tlačítkem "smazat záznam" označený záznam vymažete.

 

clip0027

 

"Karta vystavení/úpravy faktury" slouží k zadávání údajů potřebných pro vystavení faktury.

 

 

clip0028

 

 

Pole dodavatel. Při vytváření nové faktury se vyplní pole "dodavatel", čili zástupce laboratoře, který práci fakturuje zubnímu lékaři. Ve výběrovém okně "protetické práce provedl / provedli" vyberte laboranty, kteří práci zhotovili.

 

clip0029                 clip0030

 

 

Pole pro vyplnění hlavičky faktury. Hlavička faktury dále obsahuje výběr lékaře kterému je faktura určena. Tento je na faktuře označen jako odběratel. Lékaře vybereme z roletového menu, kde jsou zobrazení všichni lékaři, kteří byli zadáni v číselníku lékařů. Dále vyplníme rok a měsíc ve kterém byly protetické práce zhotoveny. Číslo faktury a konstantní symbol nabízí program automaticky podle nastavení programu.

 

 

clip0031

 

 

V tomto poli vyplňte text, který chcete mít uveden na faktuře.

 

clip0032

 

Jednotlivé protetické práce budou rozepsány v příloze faktury. Dole je také uvedena celková suma za všechny fakturované práce.

   Na závěr můžete fakturu uložit a okamžitě začít vytvářet novou, nebo pouze záznam uložit a opustit dialogové okno. Popřípadě vše stornovat.