Filtrace

Manuál:  »Hlavní oddíl«

Filtrace

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Výběr a filtrování dat.

 

Tlačítko pro vyvolání dialogového okna pro vkládání, nebo mazání filtrů.

 

FI_02

 

Po kliknutí na tlačítko "filtrovat záznamy" je zobrazeno okno pro tvorbu/úpravu filtru. Po vytvoření filtru a stisku tlačítka "filtrovat" je pak filtr aplikován na zobrazená data.

Po opětovném stisknutí hlavního tlačítka "zrušit filtr" jsou opět zobrazené všechny záznamy tabulky.

clip0004

 

 

Okno pro tvorbu / úpravu filtru:

 

clip0010

 

Filtr se skládá z jedné nebo několika filtrovacích podmínek. Záznamy databáze jsou pak vybírány podle toho, zda dané podmínky splňují či nikoli. Jednotlivé filtrovací podmínky mohou mít mezi sebou vztah:

- "a zároveň" (obě takto spojené podmínky musí být splněny)

- "nebo" (alespoň jedna z takto spojených podmínek musí být splněna).

 

Příklad:

Filtrovací podmínka 1: Cena kovu>100

Filtrovací podmínka 2: Lékař=Novák

 

Pokud bude mezi podmínkami vztah "a zároveň", budou vybrané záznamy které jsou vytvořeny na lékaře "Novák" a zároveň mají cenu kovu větší než 100. Pokud bude mezi podmínkami vztah "nebo", budou vybrané všechny záznamy u nichž je cena kovu vyšší než 100 nebo jsou vytvořené na lékaře "Novák".

 

 

Jednotlivé podmínky se tedy skládají z:

Spojení : vztah mezi jednotlivými podmínkami (pokud celý filtr obsahuje pouze jednu podmínku, nebere se na nastavené spojení ohled)

Sloupec z tabulky: určuje kterého sloupce v tabulce se podmínka týká

Operátor: matematický operátor (=, <, >, <>, <=, >=) a operátor "podobné"

Hodnota: hodnota se kterou se porovnávají data z tabulky

 

Operátor

Pokud je použit matematický operátor (=, <, >, <>, <=, >=), je nastavená hodnota přesně porovnávaná s daty v tabulce

Příklad:

Cena kovu=100 (všechny záznamy s cenou kovu přesně 100)

Cena kovu<>100 (všechny záznamy s cenou kovu jinou než 100)

Cena kovu > 100 (všechny záznamy s cenou kovu vyšší než 100)

Pacient=Novák (všechny záznamy s pacientem jehož jméno je Novák)

 

Pokud je použit operátor "podobné" (tento operátor lze aplikovat pouze na textové sloupce tabulky, nikoli numerické), musí se pro úspěšný výběr záznamu z tabulky nastavená hodnota nacházet na kterémkoli místě ve sloupci tabulky.

Příklad:

Lékař "podobné" Novák (vybere jak záznamy s lékařem se jménem Novák tak i se jménem Nováková)

Lékař "podobné" Nov (vybere záznamy s lékařem Novák, Nováková, Nováček, Nový apod.)

Lékař "podobné" ene (vybere záznamy s lékařem v jehož jménu se na kterémkoli místě vyskytuje text "ene". Tzn i např Alena Benešová)

 

 

Vlastní tvorba filtru:

- Nejprve zvolte sloupec z tabulky (pokud nejde o první podmínku filtru je nejprve nutné zvolit spojení podmínek)

- Vyberte operátor (textové sloupce mají navíc i možnost operátoru "podobné")

- Vložte hodnotu (při výběru sloupce, který je napojen na některý číselník (např lékaři, technici) je možné po kliknutí na tlačítko clip0001 vybrat hodnotu ze zobrazené tabulky)

- Stiskem tlačítka "Vložit řádek" se podmínka přidá do filtru

 

Jednotlivé podmínky lze z filtru odstranit tlačítkem clip0002

 

 

Vytvořený filtr lze volitelně uložit pro budoucí rychlé aktivování. Pro uložení napište název filtru do "uložit filtr jako".

Po kliknutí na černý trojúhelníček u hlavního tlačítka filtru jsou uložené filtry nabídnuty ke spuštění.

clip0006