Karty pacientů

Manuál:  Číselníky >

Karty pacientů

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Karta pacientů slouží k vytváření seznamu pacientů pro které jsou určeny výrobky laboratoře.

 

Níže uvedená karta zobrazuje seznam pacientů, pro které laboratoř zhotovila protetické výrobky. U každého pacienta se vpravo zobrazuje jeho adresa (pokud byla zadána). Ve spodní části je seznam prací, které byly pro daného pacienta zhotoveny. Program umožňuje kartu pacientů nepoužívat. Pokud chcete pracovat bez pacientů, zrušte zaškrtnutí "používat databázi pacientů" v nastavení v záložce moduly programu.

 

CI_KP_01

 

 

Přidat pacienta.

 

Panel obsahuje tlačítka pro přidání, editaci a vymazání pacienta. Samostatně je tlačítko se symbolem dalekohledu pro vyhledávání.

 

CI_KP_02

 

Formulář pro přidání pacienta.

 

Karta pacienta slouží k zadání informací o pacientovi. Zadává se jméno a příjmení, kód pacienta, rodné číslo a adresa.

Tlačítka v zápatí umožňují uložení a okamžité vyvolání nového záznamu popř. pouze uložení nebo storno.

 

CI_KP_03