Karty techniků

Manuál:  Číselníky >

Karty techniků

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Karta techniků slouží k vytváření seznamu zubních techniků pracujících v laboratoři.

 

 

CI_KT_01

 

 

 

1.St_c_3  Přidat technika.

 

Při stisknutí ikonky přidat technika se otevře karta technika. Karta technika slouží k nastavení údajů o technikovi pracujícím v laboratoři.

 

Jako první se na kartě vyplní údaje pro přihlášení do programu. Přihlašovací jméno a heslo. Zaškrtnete-li zobrazit heslo, dají se údaje z kolonky přečíst. V opačném případě se zobrazují hvězdičky.

Další jsou informace o technikovi. Vyplňte kolonku pro jméno a příjmení a adresu provozovny.

Ve skupině kolonek firma vyplňte název firmy IČO a DIČ firmy.

V kolonkách pro bankovní spojení vyplňte jméno bankovního ústavu a číslo účtu.

Ve skupině kontakty zadejte telefonní číslo do laboratoře případně e-mail.

Pokud před uložením zaškrtnete administrátorská práva, budou tato technikovi přidělena.

 

Pro uložení a přidání nového technika stiskněte tlačítko uložit a nový záznam. Pokud chcete technika pouze uložit do seznamu, stiskněte tlačítko uložit. Pokud chcete zadávání zrušit stiskněte tlačítko storno.

 

 
clip0004

 

 

 
2.St_c_4   Upravit technika.
 
Nejprve označte záznam technika na kartě techniků.

 

St_c_19

 
Po kliknutí na ikonu se opět otevře karta technika a můžete všechny údaje na ní pozměnit a opět uložit.

 

 
3.St_c_5   Smazat technika.

 

 Označte záznam technika a kliknutím na ikonu jej vymažte.        

 

4. Vyhledávání