Fakturace

Manuál:  Nastavení > Hlavní nastavení programu >

Fakturace

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Fakturace

 

V kartě fakturace se nastavují implicitní hodnoty, které budou použity při vytváření jednotlivých faktur. Všechny hodnoty si zde může nastavit každý uživatel podle svých potřeb.

 

Nové číslo faktury. Zde se nastaví číslo první vytvořené faktury ( zde například 2009001 značí první fakturu v roce 2009). Při vytváření dalších faktur si již program pokaždé vytvoří další číslo faktury automaticky.

Konstantní symbol.

Text na faktuře, je text automaticky zobrazovaný v hlavičce každé faktury.

Splatnost na faktuře. Zde se automaticky nastaví doba splatnosti. Na faktuře se zobrazí datum, které bude aktuální v době splatnosti. Např. zadáte-li splatnost 21 dní, bude na faktuře vytvořené 1.6.2009 uvedeno datum splatnosti 22.6.2009.

Celkovou fakturovanou částku zaokrouhlovat na vybrané hodnoty.

Po uložení faktury nabídnout tisk. Pokud zaškrtnete tuto nabídku budete po uložení faktury automaticky dotázání, zda si ji přejete vytisknout.

Po uložení faktury uložit do archivu jako soubor PDF. Pokud zaškrtnete tuto nabídku bude po uložení faktury soubor faktury automaticky uložen do archivu a to  ve formátu PDF.

Umístění PDF souborů. Zde má uživatel možnost buď využít nastavenou cestu pro ukládání archivních faktur ve formátu PDF, nebo si cestu může změnit podle svých potřeb.

Vybrat více techniků. Pokud zaškrtnete tuto nabídku budete mít možnost zaznamenat do faktury práce více techniků.

 

Po provedení nastavení vše uložte stisknutím tlačítka "uložit". Poté si ji bude program pamatovat Vaše nastavení.

 

clip0017