Moduly programu

Manuál:  Nastavení > Hlavní nastavení programu >

Moduly programu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nastavení modulů programu.

 

Při zaškrtnutí volby: "používat databázi pacientů" Vám program umožní vytvářet databáze pacientů pro použití při vytváření protetických prací v Kartě pacienta a provedených protetických prací. Tato volba zpřístupní kartu pacienti v záložce číselníky, kde lze zadávat pacienty hromadně. Pacienty lze do databáze zadávat i jednotlivě při vytváření konkrétní protetické práce.

Pokud volba nebude zaškrtnuta, bude nutné při každé nové práci pro stejného pacienta o něm znovu vyplnit všechny potřebné údaje v                                                 Kartě pacienta a provedených protetických prací.

 

HN_M1