Obnovit data ze zálohy

Manuál:  Nastavení >

Obnovit data ze zálohy

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Obnovit data ze zálohy

 

Při stisknutí tlačítka "Obnovit data ze zálohy" Vám program umožní vybrat si záložní soubor z archivu. Po výběru souboru zvolte otevřít. Poté se program zeptá zda má být skutečně restartován. Zadáte-li ano, proběhne restart, přičemž dojde k obnovení databáze ve stavu v jakém byla v době vytvoření záložního souboru. Název souboru je ve tvaru např. stom2009-06-17 21-08-21.cab. Z názvu souboru je patrné kdy byl vytvořen (stom rok-měsíc-den hodina-minuta-sekunda).

 

HN_03