Přecenění výrobků a kovů

Manuál:  Číselníky >

Přecenění výrobků a kovů

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Formulář pro hromadné přecenění.

 

Jako první vyberte v roletovém menu "hromadné přecenění sloupce" sloupec ceníku ve kterém má dojít k přecenění.

 

Poté je možno zvolit několik parametrů pro přecenění.

V roletovém menu "základ převzít ze sloupce" si můžete vybrat jiný sloupec ze kterého budou ceny převzaty.

Označíte-li "přecenit o určitý počet procent" zvednete, nebo snížíte (přidáním znaménka -) ceny o požadované procento.

Označíte-li "přecenit o určitý počet Kč" zvednete, nebo snížíte ceny o pevně stanovenou částku.

Poslední volba umožňuje zaokrouhlit ceny. Stupeň zaokrouhlení vyberete z roletového menu.

 

 

 

CI_CPV_PC_01