Provedené protetické práce

Manuál:  Protetické práce >

Provedené protetické práce

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Níže uvedený panel zobrazuje tlačítka pro vkládání editaci a mazání záznamů.

 

Po stisknutí tlačítka "vložit nový záznam" se otevře nová karta pro vložení nového záznamu. Tlačítko "upravit záznam" slouží k editaci již vytvořeného záznamu. Editaci spustíte i dvojím poklikáním na záznam provedené práce. Tlačítkem "smazat záznam"označený záznam vymažete.

 

clip0019

 

"Karta pacienta a provedených protetických prací" slouží k zadávání údajů o provedených zakázkách.

 

clip0020

 

 

 

Každá zakázka má automaticky přiděleno "číslo zakázky", které ji jednoznačně definuje. Číslo zakázky lze nastavit libovolně v nastavení programu.

 

clip0021

 

 

Pole "Základní informace" obsahuje údaje o tom, který technik protetickou práci zhotovil, pro kterého lékaře byla vyrobena. Technika  i lékaře vyberte z nabídky roletového menu. Údaje o nich musí být před tím zadány do číselníku. Na konec doplňte rok a měsíc ve kterém byla práce provedena.

 

 

clip0022

 

 

V poli "Pacient" se vyplňují základní údaje o pacientovi. Pokud si v hlavním nastavení programu vyberete možnost používat modul pacienti, budou se vložené údaje o pacientech ukládat do databáze pro pozdější opětovné použití. Údaje lze zapisovat do databáze pacientů buď během vytváření protetické práce vyplněním údajů v poli pacient, nebo předem v číselníku pacientů a poté je pouze vybírat pomocí roletového menu "najít pacienta".

 

clip0023

 

 

Vlastní práce se zadává z číselníku prací, výběrem kódu a názvu práce, tak jak ji definuje zdravotní pojišťovna. Ke každé práci se zadává počet vyrobených kusů. Podle stanovené ceny protetické práce z ceníku prací a podle počtu kusů program vypočítá cenu. Jednotlivá zakázka může obsahovat několik prací.

 

clip0024

 

 

Pokud práce obsahuje v použitém materiálu cenný kov, zadává se tento kov k práci zvlášť. Kov se vybírá z číselníku kovů. Zadává se výběrem kódu, názvu kovu a doplněním spotřebované hmotnosti kovu. Podle stanovené ceny kovu z ceníku kovů a podle hmotnosti kovu program vypočítá cenu. Program umožňuje vést evidenci kovu, i pokud si jej v plné výši, nebo z části dodá sám pacient. Hmotnost kovu  v gramech, dodaná pacientem se zapisuje přímo do pole tabulky ve sloupci "Dod.pacient (g)".

 

clip0025