Sklad

Manuál:  Nastavení > Hlavní nastavení programu >

Sklad

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nastavení týkající se skladu a šarží

 

clip0022

 

Používat šarže materiálu - v modulu Sklad budou zobrazené šarže.

Při výdeji pouze výběr z existujících šarží - program umožňuje zadávat nové šarže také při výdeji ze skladu. Pokud bude toto políčko zaškrtnuté, je nové šarže možné do programu zadávat pouze pří vytvoření příjmového skladového pohybu

Při ukládání prot.práce automaticky doplnit šarže - při uložení práce se program pokusí doplnit k výdeji materiálu ze skladu také jeho šarže (výběrem nejstarších nenulových šarží). Pokud to možné nebude, zobrazí se okno pro zadání šarží.