Statistika

Manuál:  »Hlavní oddíl«

Statistika

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Volba statistických výstupů.

 

Tento panel slouží pro tvorbu statistických přehledů. Ve vybraném období umožňuje sledovat

a graficky znázornit:

 

Spotřebu materiálu

Spotřebu protetických kovů.

Četnost jednotlivých protetických prací.

Četnost jednotlivých protetických prací pro daného lékaře

 

ST_01