| VařímeRecepty.cz | Snadné hubnutí | Rybář | Počítej Kalorie | Formuláře ZDARMA | Omalovánky | Formuláře na PC | EET Účtenky | Recepty doma | DWN.cz | Hromadné emaily | Pletení | Zbrojní průkaz | Email šablony | FormOffice | Domácí účto |

Fakturace

V tomto modulu je možné vytvářet faktury a tisknout jejich sestavy. Při vytváření nové faktury se vyplní pole dodavatel, čili zástupce laboratoře, který práci fakturuje zubnímu lékaři. Ve výběrovém okně se také vyberou laboranti, kteří práci zhotovili.Hlavička faktury dále obsahuje výběr lékaře kterému je faktura určena. Tento je na faktuře označen jako odběratel. Samotné práce se do faktury přidají samostatně po zadání fakturačního období. Do faktury se zahrnou veškeré práce, které byly v daném období pro vedeny pro stanoveného lékaře. Podle nastavení programu se faktuře přidělí její číslo. Toto číslo si může uživatel zvolit v uživatelské sekci nastavení. Dále se automaticky vyplní konstantní symbol.  V sekci doplňkové informace jsou data vystavení, splatnosti a odeslání faktury. Všechna mají přednastavené termíny, které je možno nastavit v uživatelské sekci nastavení, nebo editovat přímo při vytváření faktury. Dále se volí způsob doručení faktury a to osobně, nebo poštou. Jako poslední je možno do uživatelského pole zobrazit text, který se zobrazí na faktuře. Již vytvořené faktury je možné v kartě faktur editovat i mazat. Vytvořené faktury lze ukládat v elektronické podobě v řadě nejpoužívanějších formátů souboru. Pro archivaci faktur a posílání elektronickou poštou program používá implicitně formát PDF.  Vytvořené faktury lze vytisknout společně s přílohou, kde je rozepsán rozsah provedených prací. Faktury je možné podle různých kritérií vyhledávat i filtrovat skupiny faktur, např. všechny faktury v roce pro vybraného lékaře.