| Formuláře na PC | Email šablony | VařímeRecepty.cz | Hromadné emaily | FormOffice | Omalovánky | DWN.cz | Počítej Kalorie | Recepty doma | Zbrojní průkaz | Snadné hubnutí | Pletení | EET Účtenky | Formuláře ZDARMA | Rybář | Domácí účto |

Kalkulace cen

Pro cenovou kalkulaci se stanovují tzv. minutové náklady. V první řadě je to minutový náklad na mzdy. Ten se stanoví tak, že se pro každého technika stanoví fond pracovní doby. To je počet minut, které technik odpracuje během roku. Každému techniku se přiřadí také jeho roční mzda. Výpočtem se získají náklady na minutu práce technika. Dále  stanovíme minutový náklad na odpisy. Pro výpočet použijeme plánovanou výši odpisů na daný rok, kterou podělíme ročním fondem pracovní doby. Stejným způsobem získáme minutový náklad na ostatní výdaje, kde bude uvedena především plánovaná částka za roční spotřebu materiálu, mimo kovů označených jako ZUM (zvláště účtovaný materiál), částka za sociální i zdravotní pojištění a podobně. Součtem všech minutových nákladů stanovíme celkové minutové náklady. V záložce zisk se vyplňuje výše plánovaného ročního zisku. Jako poslední se doplní údaj o výši výdajů na přímý materiál (ZUM). Program vypočítá plánovanou výši zisku v % což je vlastně výše marže o kterou je potřeba  navýšit cenu za protetickou práci. Tato vypočtená výše zisku slouží jako ukazatel pro stanovení skutečné míry zisku, kterou si stanoví uživatel podle svého uvážení manuálně. Spuštěním kalkulace se změní hodnota cen v kalkulovaném ceníku. Ceny v ostatních cenících zůstávají zachovány. Kalkulace společně se sklady dávají majiteli stomatologické laboratoře dobrou možnost jak efektivně řídit svoji laboratoř.