Import cen

Manuál:  Číselníky >

Import cen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Data některých číselníků lze snadno naplnit díky automatickému importování záznamů (tlačítko clip0007)

 

Formulář pro import dat z externích zdrojů

 

CI_CPV_IC_01

 

 

Postup importu:

 

Výběr zdroje dat

- schránka Windows - vstupní data jsou vybírána přímo ze schránky Windows. Ve schránce se data musí nacházet v textovém tvaru kdy jednotlivé sloupce jsou od sebe oddělené tabulátorem. Tento typ zdroje dat se hodí např. pro import dat z programu MS Excel, kdy stačí označit potřebné množství buněk a tyto uložit do schránky.

- textový soubor - jakýkoli textový soubor ve kterém jsou data (jednotlivé sloupce mohou být oddělené např středníkem)

- ODBC připojení - pokročilé připojení jakékoli databáze přes speciální ODBC ovladače.

 

Připojení

- schránka Windows - je potřeba pouze určit zda se v prvním řádku uloženého textu nachází názvy jednotlivých sloupců

clip0008

 

- textový soubor - v tomto případě je nutné definovat název textového souboru a identifikaci jednotlivých sloupců (oddělovač sloupců, oddělovač textu, znak pro konec řádku)

clip0009

 

- ODBC připojení - je potřeba vybrat ODBC ovladač a nastavit připojení (tlačítko "Nový").

 

 

Parametry importu:

po úspěšném připojení dat (jakýmkoli způsobem) je zobrazen náhled na vlastní data s možností propojení sloupců. Toto propojení je velmi důležité a určuje která data ze kterého zdrojového sloupce se naimportují do kterého cílového sloupce. Proto je nutné věnovat tomuto nastavení zvýšenou pozornost.

Po výběru zdrojového a cílového sloupce se jednotlivá propojení uloží tlačítkem "přidat propojení"

 

Po kliknutí na tlačítko "Pokračovat" je spuštěn vlastní import dle nastavených parametrů.