Prot. práce

Manuál:  Nastavení > Hlavní nastavení programu >

Prot. práce

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nastavení protetických prací.

 

Nové číslo protetické práce. Zde si nastaví uživatel číselnou řadu pro číslování protetických prací. Při vytváření protetických prací program toto číslo automaticky  přiřadí k vytvářené práci. Každá práce má své jedinečné číslo, kterým je označena. Například pokud nastavíte  číslo protetické práce na 2009001 bude první práce uložena pod tímto číslem. Každá další vámi vytvořená  práce bude potom automaticky očíslována 2009002, 2009003...atd.

Pokud zaškrtnete výběr: "umožnit výběr ceníku při vyplňování prot. práce" program Vám umožní měnit výběr ceníků přímo při vytváření nové protetické práce.

 

 

 

clip0020