Šarže

Manuál:  Sklad >

Šarže

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Šarže se používají pro detailní rozlišení materiálu procházejícím skladem.

 

Práci se šaržemi je nutné nejprve zapnout v hlavním nastavení programu.

 

clip0024

 

V modulu Sklad je pak možné vidět jednotlivé šarže materiálu

 

clip0025

 

U každého nového pohybu skladové položky je možné zapsat i šarži

 

clip0026

 

Šarže jsou pak vidět v hlavním modulu Sklad

 

clip0027

 

 

Šarže a zadávání protetických prací

 

Pokud jsou u protetických výrobků či kovů uvedené i materiály jsou po uložení protetické práce tyto materiály automaticky odepisovány i ze skladu.

Pokud není v hlavním nastavení zaškrtnuto automatické doplňování šarže při ukládání prot.práce je zobrazeno okno zadání šarží pro materiály právě ukládané protetické práce.

 

clip0028

 

 

Automatické doplnění šarží

 

Pokud je to možné, budou šarže doplněné od nejstarší nenulové šarže uvedené u skladové položky.

Pokud množství materiálu je větší než množství dostupných šarží, je zobrazeno výše uvedený okno pro výběr šarží.